Beritakanlah Injil

Manusia di sepanjang masa menginginkan hidup kekal. Hidup kekal yang didambakan itu hanya mungkin dialami manusia ketika maut dapat ditaklukan. Repotnya kuasa maut itu demikian dahsyatnya sehingga tak seorang pun dapat mengalahkannya. Dan dengan demikian, ujung kehidupan manusia sudah sangat jelas, yaitu kebinasaan.

Namun syukur kepada Allah, yang telah memberikan Yesus Kristus. Yesus dan hanya Yesuslah yang telah mengalahkan kuasa maut itu. Dengan ini akhir hidup manusia bukan lagi kebinasaan melainkan keselamatan. Berita tentang penaklukan maut dan anugerah keselamatan inilah yang menjadi berita injil (2 Tim. 1:10). Setiap dan semua orang yang telah mendengarkan dan menyambut berita injil itu dengan sepenuh hati, tidak lagi mengalami kebinasaan melainkan keselamatan. 

Karena itu teruslah percaya pada berita injil dan beritakanlah injil itu kepada sesama, sehingga mereka pun memiliki kesempatan mengalami keselamatan itu.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *